Jogi nyilatkozat

Ezt a honlapot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartásba vett Dental Angels Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-320109, adószám: 26249913-2-41, székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. I./7.) tartja fent és üzemelteti a vonatkozó magyar jogszabályok szerint.

A honlap vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

A honlap a Dental Angls Kft. tulajdona. A honlap tartalma - minden szöveg, kép, logo, grafika, kompozíció és programozás - a Dental Angls Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogi, valamint a szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelem alatt áll. A honlap szöveges, illetve képi tartalmának vagy a tartalom bármely részének felhasználásához (átdolgozásához, terjesztéséhez, nyilvános bemutatásához, más szellemi alkotásba történő beépítéséhez stb.) a Dental Angls Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges. A honlap másolása, illetve teljes vagy részbeni tárolása, reprodukálása, egyes elemeinek, grafikai megoldásainak, szöveges tartalmainak más honlapba történő beépítése, elektronikus, papíralapú vagy bármilyen más módon történő publikálása tilos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlap vagy egyes részeinek jogosulatlan felhasználása esetén érintett oldalanként, a jogtalan használat minden megkezdett hete után  100.000.- Ft+ÁFA összegű kötbért köteles megfizetni a Dental Angls Kft. részére! A jogosulatlan felhasználás tényének bizonyítása közokiratnak minősülő közjegyzői internetes tartalomtanúsítás igénybevételével történik. A kötbér összegét a tartalomtanúsítást követően kiszámlázzuk a jogosulatlan felhasználó részére. A kötbéren túl a jogosulatlan felhasználásból eredő esetleges kárainkat is érvényesítjük! A jelen honlap vagy bármely oldalának megnyitása a kötbér írásban történt, a Polgári Törvénykönyv 6:186. § (2) bekezdése szerinti kikötését és annak elfogadását jelenti!

A honlapon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek egészségügyi vagy egyéb tanácsadásnak. A honlapon található bármely információ nem használható egészségügyi tanács vagy vélemény helyettesítéseként, az információ közzététele nem keletkeztet fogászat-páciens jogviszonyt a látogató és a Dental Angls Kft. között. A megbízás minden esetben egyedi megállapodás alapján jön létre, a honlap tartalma sem részben, sem egészben nem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. Bármilyen e-mail vagy chat fogadása a Dental Angls Kft. által nem keletkezteti egészségügyi (fogászati) szolgáltatásra vonatkozó megbízás elfogadását írásbeli megállapodás vagy megbízás nélkül. Írásbeli megállapodás vagy megbízás hiányában a Dental Angls Kft. nem kezel bizalmas információként semmilyen e-mailben vagy chaten érkezett információt. Az e-mail vagy chat útján történő kapcsolatfelvétel nem konkrét egészségügyi (fogászati) problémák kezelését szolgálja, hanem a személyes konzultációt készíti elő. 

A Dental Angls Kft. kifejezetten kizár minden, a honlap használatából eredő felelősséget. A Dental Angls Kft. nem vállal felelősséget a honlap esetleges tartalmi hibáiból, időszerűtlenségéből, pontatlanságából, elírásokból és technikai jellegű problémákból, valamint az ezekre történő hagyatkozásból eredő esetleges károkért. A Dental Angls Kft. érvényes írásbeli megállapodás vagy megbízás hiányában kizárja továbbá az e-mail vagy chat útján történő kapcsolatfelvételből, illetve az annak elmaradásából eredő felelősséget.

A Dental Angls Kft. fenntartja a jogot a honlap tartalmának részben vagy egészben, bármikor történő megváltoztására.

Minden jog fenntartva!

Kérdése van? Hívjon bennünket bizalommal, szeretettel várjuk hívását!
+36 1 445 0004
+36 30 291 7500
info@dentalangels.hu